به اطلاع مشتریان گرامی شیک رنک می رسد:

طرح تخفیف فوق العاده با 70 درصد تخفیف در شیک رنک از تاریخ 402/03/28 آغاز و تا پایان خرداده ماه ادامه خواهد داشت

در این طرح تخفیف تمامی سرویس ها و خدمات شیک رنک بجز سرویس های زیر شامل این تخفیف هستند:

سرویس های منتخب شامل این طرح نمی باشد

کد تخفیف عباتست از K70

در طرح فوق تمامی مشتریان با تمامی سطوح کاربری بدون محدودیت قابل استفاده می باشد

  • پایان طرح تخفیف 70 درصدی در شیک رنک:

طرح تخفیف فوق آخرین طرح تخفیفی 70 درصدی می باشد و پس از آن دیگر تا این سقف تخفیفی ارائه نخواهد شد.یکشنبه, ژوئن 18, 2023

« بازگشت