اخبار شیک رنک

گروه بندی جدید و تخصیص سهمیه تخفیفی مشتریان شیک رنک

در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری باید سهمی جداگانه داشته باشد .

 • سطح بندی و گروه بندی جدید و تخصیص سهمیه تخفیفی و اختصاصی مشتریان شیک رنک صورت پذیرفت.

 هر 6 ماه یکبار فعالیت گذشته مشتریان از جمله حجم سفارشات و ارزش تراکنشات اعتبار سنجی شده و سطح مشتریان به یکی از 5 گروه مختلف مشتریان شیک رنک ارتقا و یا تنزل پیدا می کند.

با این فرمول بر خود وظیفه می دانیم به کلیه مشتریان و همکارنمان در شیک رنک مطابق سطح و گروه های مختلف تقسیم بندی کرده تا هدایای تخفیفی و خدمات ویژه و تخفیف های اتوماتیک وار برخوردار گردند.

در حال حاضر تمامی مشتریان گرامی شیک رنک در 5 گروه زیر تقسیم می شوند

 • مشتریان جدید فعال (10 تا 15 درصد تخفیف)
 • مشتریان قدیمی (15 تا 20 درصد تخفیف)
 • مشتریان دائمی (25 درصد تخفیف)
 • همکاران (35 درصد تخفیف)
 • همکاران دائمی (45 تا 55 درصد تخفیف)

 • (گروه مشتریان جدید فعال): در این گروه از مشتریان جدید و فعالی که حداقل طی 6 ماه اول عضویت 6 سفارش با مجموع ارزشی سفارشات حداقل 40,000,000 میلیون ریال ثبت کرده باشند از 10 تا سقف 15 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .
 •  (گروه مشتریان قدیمی): در این گروه از مشتریان قدیمی سامانه های قبلی شیک رنک با حداقل 1 سال عضویت 15 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .
 • (گروه مشتریان دائمی): در این گروه از مشتریان دائمی با حداقل 9 ماه سابقه عضویت و حداقل مجموع 15 سفارش و یا مجموع ارزشی سفارشات حداقل 90,000,000 میلیون ریال داشته باشند از 15 تا سقف 25 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .
 • (گروه همکاران): در این گروه از مشتریان و همکارانی که تعداد سفارش بالایی در ماه به ثبت می رسانند با حداقل ثبت 20 سفارش ماهانه به ارزش 70,000,000 میلیون ریال سفارش ماهانه از 25 تا سقف 35 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .
 • (گروه همکاران دائمی): در این گروه از همکاران دائمی با حداقل 9 ماه عضویت و حداقل مجموع 150 سفارش از 35 تا سقف 55 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

لینک کوتاه خبر: https://chicrank.ir/announcements/31
کد خبر: 31
« برگشت