مرکز آموزش سهم تخفیف من شیک رنک

سهم تخفیف من

در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی اختصاصی دارد .

 • سطح بندی و گروه بندی جهت تخصیص سهمیه تخفیفی به مشتریان شیک رنک صورت می پذیرد .

 در پایان هر 3 ماه سابقه مشتریان از جمله تعداد سفارشات و ارزش خرید مشتریان اعتبار سنجی شده و سطح مشتریان به یکی از 7 گروه مختلف ارتقا و یا تنزل پیدا می کند.

با این فرمول بر خود وظیفه دانستیم به کل مشتریان و همکاران مان در شیک رنک مطابق سطح و گروه های مختلف تقسیم بندی شده هدایای تخفیفی و خدمات ویژه و تخفیف های اتوماتیک وار در فاکتورها برخوردار گردند.

در حال حاضر تمامی مشتریان و همکاران گرامی مان در شیک رنک در 7 گروه زیر تقسیم می شوند

 

 1. گروه مشتریان جدید و فعال 3 درصد تخفیف
 2. گروه مشتریان ممتاز 7 درصد تخفیف
 3. گروه مشتریان وفادار 15 درصد تخفیف
 4. گروه مشتریان حرفه ای 17 درصد تخفیف
 5. گروه مشتریان ویژه 27 درصد تخفیف
 6. گروه همکاران 35 درصد تخفیف
 7. گروه همکاران ویژه 55 درصد تخفیف

 • (گروه مشتریان جدید و فعال): در این گروه از مشتریان جدید و فعال که طی 3 ماه اول عضویت 6 سفارش یا مجموع ارزشی سفارشات حداقل 4,000,000 میلیون ریال ثبت کرده باشند 3 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

 

 • (گروه مشتریان ممتاز): در این گروه از مشتریان ممتازی که حداقل طی 6 ماه اول عضویت 12 سفارش با مجموع ارزشی سفارشات حداقل 8,000,000 میلیون ریال ثبت کرده باشند 7 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

 

 •  (گروه مشتریان وفادار): در این گروه از مشتریان وفادار شیک رنک با حداقل 3 سال عضویت و 15 سفارش 15 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

 

 • (گروه مشتریان حرفه ای): در این گروه از مشتریان حرفه ای شیک رنک با حداقل 1 سال عضویت و 90 سفارش یا حداقل 200,000,000 میلیون ریال ارزش کل سفارشات 17 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

 

 • (گروه مشتریان ویژه): در این گروه از مشتریان ویژه با 20 سفارش ماهانه و یا مجموع سفارشات به ارزش 90,000,000 میلیون ریال ثبت سفارش ماهانه 27 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

 

 • (گروه همکاران): در این گروه از همکاران که تعداد حداقل 25 سفارش ماهانه و یا مجموع سفارشات به ارزش 100,000,000 میلیون ریال ثبت سفارش ماهانه 35 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

 

 • (گروه همکاران ویژه): در این گروه از همکاران ویژه که تعداد حداقل 100 سفارش ماهانه یا مجموع سفارشات به ارزش 500,000,000 میلیون ریال ثبت سفارش ماهانه 55 درصد تخفیف دائمی تعلق گرفته و در این گروه قرار می گیرند .

نکات قابل توجه:

 1. در صورتی که طی ۶ ماه هیچ گونه فعالیتی در شیک رنک نداشته باشید تخفیفات گروه کاربری بصورت خودکار حذف میگردد.

جزییات مقاله سهم تخفیف من

📖 عنوان مقاله سهم تخفیف من
👁️‍🗨️ تعداد نمایش مقاله 7569 بازدید
تعداد رای 207 کاربر این را مفید یافتند
تاریخ بروزرسانی 38 دقیقه پیش
🆔 شناسه مقاله 1038
🔗 لینک کوتاه https://chicrank.ir/knowledgebase/38
ℹ️🔗 منبع مقاله سهم تخفیف من
تگ ها تخفیف
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای(200 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل نسخه حرفه ای (150 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...