سهم من (تخفیف همکاری)

در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی اختصاصی و دارای گروه کاربری مشخص می باشد . با هر خریدی که در شیک رنک انجام خواهید داد درصدی تخفیف به گروه کاربری شما بطور اتوماتیک اختصاص خواهد یافت.

  • سطح بندی و ارتقا گروه کاربری جهت تخصیص سهمیه تخفیفی به مشتریان شیک رنک بصورت آنلاین پس از هر خرید آنلاین صورت می پذیرد .

 بصورت آنلاین و خودکار و ارزش خرید مشتریان اعتبار سنجی شده و سطح مشتریان به یکی از 10 گروه مختلف ارتقا پیدا می کند. با این فرمول برخود وظیفه دانستیم به کل مشتریان و همکاران مان در شیک رنک مطابق سطح و گروه های مختلف تقسیم بندی شده هدایای تخفیفی/تشویقی و خدمات ویژه و ارسال تخفیف های فوری فوق العاده و اختصاصی و تخفیفات سیستمی ثابت لحاظ گردد.

همچنین اولویت فعالسازی سرویس ها و بسته ها - اولویت پاسخگویی و... با مشتریان و همکاران با سطح بالاتر می باشد .

  • در حال حاضر تمامی مشتریان و همکاران گرامی مان در شیک رنک در یکی از 10 گرید زیر تقسیم می شوند:
گرید شرایط ارتقا به گروه بالاتر نام گروه مقدار تخفیف
1 حداقل 350 هزار تومان خرید مشتریان نوین 1 درصد
2 حداقل 950 هزار تومان خرید مشتریان پویا 2.5 درصد
3 حداقل 2 میلیون و 500 هزار تومان خرید مشتریان برگزیده 4 درصد
4 حداقل 5 میلیون تومان خرید مشتریان بی نظیر 6 درصد
5 حداقل 10 میلیون تومان خرید مشتریان اختصاصی 7.5 درصد
6 حداقل 20 میلیون تومان خرید مشتریان ماهر 9.5 درصد
7 حداقل 35 میلیون و 500 هزار تومان خرید همکاران برگزیده 12.5 درصد
8 حداقل 50 میلیون تومان خرید همکاران بی نظیر 17.5 درصد
9 حداقل 75 میلیون تومان خرید همکاران اختصاصی 22.5 درصد
10 حداقل 150 میلیون تومان خرید همکاران ماهر 27.5 درصد

تمام عملیات ارتقا گروه کاربری به صورت خودکار و با توجه به خریدهایی که صورت گرفته با توجه به مبلغ پرداختی به گروه جدید و گرید بالاتر ارتقا خواهد یافت.

ارتقا گروه کاربری مشتریان و همکاران جز تعهدات ما نبوده و شیک رنک بصورت خود جوش و تنها به منظور اعطای هدایای تشویقی و تخفیفی و کاهش بار اقتصادی جهت همکاری بیشتر می باشد .

  • نکات قابل توجه:
  1. این طرح تخفیفی و تشویقی هر 1 الی 3 ماه بروز رسانی میگردد و ممکن هست درصد تخفیفات افزایش/کاهش/حذف گردد.
  2. از آخرین تاریخ بروز رسانی به مدت حداقل 30 روز تخفیفات ثابت یا به عبارتی بدون تغییر خواهد بود.
  3. بطور کلی در هر 1 الی 3 ماه یک مرتبه تخفیفات کاربری کاهش و دفعه بعدی افزایش خواهد داشت.
  • جدول زمانبندی آخرین تغییرات
ردیف توضیحات تاریخ بروز رسانی وضعیت
1 مقدار تخفیف افزایش یافت. 1402/04/01 انجام شده
2  مقدار تخفیف کاهش یافت. 1402/05/11 انجام شده
3 مقدار تخفیف افزایش یافت. 1402/06/30 انجام شده
4 -   -
5 -   -
  • 961 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای(200 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل نسخه حرفه ای (150 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (200 ثانیه ای)

توضیحاتنرخ هر کلیک به تومانتایم ماندگاریبه ازای حداقل و حداکثر کلیکاز 100 تا 300 کلیک با قیمت 416...

شرایط و حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران در شیک رنک تعهدات chicrank.ir در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران و...