مرکز آموزش نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای) شیک رنک

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

توضیحات

نرخ هر کلیک به تومان

تایم ماندگاری

به ازای حداقل و حداکثر کلیک

از 100 تا 300 کلیک با قیمت 208 تومان محاسبه می گردد 208 تومان 80 ثانیه ای

100

تا

300

از 400 تا 600 کلیک با قیمت 156 تومان محاسبه می گردد 156 تومان 80 ثانیه ای

400

تا

600

از 800 100 تا 1000 کلیک با قیمت 104 تومان محاسبه می گردد 104 تومان 80 ثانیه ای

800

100

تا

1000


جزییات مقاله نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

📖 عنوان مقاله نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)
👁️‍🗨️ تعداد نمایش مقاله 494 بازدید
تعداد رای 21 کاربر این را مفید یافتند
تاریخ بروزرسانی 42 دقیقه پیش
🆔 شناسه مقاله 1042
🔗 لینک کوتاه https://chicrank.ir/knowledgebase/42
ℹ️🔗 منبع مقاله نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)
تگ ها
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای(200 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل نسخه حرفه ای (150 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (200 ثانیه ای)

توضیحاتنرخ هر کلیک به تومانتایم ماندگاریبه ازای حداقل و حداکثر کلیکاز 100 تا 300 کلیک با قیمت 416...