مرکز آموزش نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای) شیک رنک

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)

توضیحات

نرخ هر بازدید به تومان

تایم ماندگاری

به ازای حداقل و حداکثر بازدید

از 100 تا 300 بازدید با قیمت 15 تومان محاسبه می گردد 15 تومان 30 ثانیه ای

100

تا

300

از 500 تا 1000 بازدید با قیمت 11,25 تومان محاسبه می گردد 11,25 تومان 30 ثانیه ای

500

تا

1000

از 2500 100 تا 25,000 بازدید با قیمت 13 تومان محاسبه می گردد 13 تومان 30 ثانیه ای

2500

100

تا

25,000


این نرخ شامل کلیه سرویس های افزایش بازدید حرفه ای 30 ثانیه ای از جمله : سرویس های جستجوی رقابتی گوگل - سرویس های بازدید مستقیم - سرویس های بازدید گوگل - سرویس های بازدید رفرال و...می باشد.


جزییات مقاله نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)

📖 عنوان مقاله نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)
👁️‍🗨️ تعداد نمایش مقاله 537 بازدید
تعداد رای 21 کاربر این را مفید یافتند
تاریخ بروزرسانی 43 دقیقه پیش
🆔 شناسه مقاله 1043
🔗 لینک کوتاه https://chicrank.ir/knowledgebase/43
ℹ️🔗 منبع مقاله نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)
تگ ها
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای(200 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل نسخه حرفه ای (150 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (200 ثانیه ای)

توضیحاتنرخ هر کلیک به تومانتایم ماندگاریبه ازای حداقل و حداکثر کلیکاز 100 تا 300 کلیک با قیمت 416...