مرکز آموزش نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای) شیک رنک

نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)

توضیحات

نرخ هر کلیک به تومان

تایم ماندگاری

به ازای حداقل و حداکثر کلیک

از 100 تا 300 کلیک با قیمت 50 تومان محاسبه می گردد 50 تومان 30 ثانیه ای

100

تا

300

از 400 تا 600 کلیک با قیمت 37,5 تومان محاسبه می گردد 37,5 تومان 30 ثانیه ای

400

تا

600

از 800 تا 2000 کلیک با قیمت 25 تومان محاسبه می گردد 25 تومان 30 ثانیه ای

800

تا

2000


این نرخ شامل سرویس های کلیک ارگانیک گوگل 30 ثانیه ای از جمله : سرویس های کلیک ارگانیک گوگل اقتصادی - سرویس های کلیک ارگانیک گوگل با نام برند ترندینگ می باشد.


جزییات مقاله نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)

📖 عنوان مقاله نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)
👁️‍🗨️ تعداد نمایش مقاله 495 بازدید
تعداد رای 8 کاربر این را مفید یافتند
تاریخ بروزرسانی 46 دقیقه پیش
🆔 شناسه مقاله 1046
🔗 لینک کوتاه https://chicrank.ir/knowledgebase/46
ℹ️🔗 منبع مقاله نرخ تعرفه سرویس های کلیک گوگل اقتصادی و ترندینگ (30 ثانیه ای)
تگ ها
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای(200 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه کل سرویس های افزایش بازدید نسخه حرفه ای (30 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر بازدید به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر بازدید...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل نسخه حرفه ای (150 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (80 ثانیه ای)

توضیحات نرخ هر کلیک به تومان تایم ماندگاری به ازای حداقل و حداکثر کلیک...

نرخ تعرفه سرویس های کلیک ارگانیک گوگل حرفه ای (200 ثانیه ای)

توضیحاتنرخ هر کلیک به تومانتایم ماندگاریبه ازای حداقل و حداکثر کلیکاز 100 تا 300 کلیک با قیمت 416...