شماره تماس : 09213579797

خرید ورودی گوگل

خرید ورودی گوگل

پکیج های سفارش ورودی گوگل 80 ثانیه ای

برای دسترسی سریع جهت مشاهده توضیحات و یا خرید سرویس های ورودی گوگل 80 ثانیه ای بر روی سرویس دلخواه خود را انتخاب و کلیک نمایید :

 

نام سرویس و پکیج
تعداد ارسالی روزانه
تعداد کل ارسالی
مدت زمان ارسال
تعداد عبارات کلیدی
مبلغ سفارش به تومان
افزایش ورودی گوگل 300 آی پی روزانه 1 ماهه 300 ورودی 9,000 کل دریافتی 30 روز 1 عبارت 76,500
افزایش ورودی گوگل 500 آی پی روزانه 1 ماهه 500 ورودی 15,000 کل دریافتی 30 روز 2 عبارت 120,000
افزایش ورودی گوگل 1000 آی پی روزانه 1 ماهه 1000 ورودی 30,000 کل دریافتی 30 روز 3 عبارت 225,000
افزایش ورودی گوگل 2000 آی پی روزانه 1 ماهه 2000 ورودی 60,000 کل دریافتی 30 روز 4 عبارت 420,000
افزایش ورودی گوگل 5000 آی پی روزانه 1 ماهه 5000 ورودی 150,000 کل دریافتی  30 روز 5 عبارت 975,000
افزایش ورودی گوگل 10000 آی پی روزانه 1 ماهه 10000 ورودی 300,000 کل دریافتی 30 روز 6 عبارت 1,800,000
افزایش ورودی گوگل 50000 آی پی روزانه 1 ماهه 50000 ورودی 1,500,000 کل دریافتی 30 روز 9 عبارت 5,850,000
پکیج لخواه شما - - - - -