شماره تماس : 09213579797

45 درصد تخفیف خرید ورودی گوگل 200 ثانیه ای 3 ماهه

45 درصد تخفیف خرید ورودی گوگل 200 ثانیه ای 3 ماهه

پکیج های ورودی گوگل 200 ثانیه ای 3 ماهه امروز 98/07/30 بر روی سامانه قرار گرفت .

این پکیج ها شامل 15 درصد تخفیف دائمی می باشند.

همچنین با توجه به رونمایی این پکیج ها تخفیف 30 درصدی نیز برای پکیج های 3 ماهه ورودی گوگل 200 ثانیه ای در نظر گرفته شده است .

پکیج های ورودی گوگل 200 ثانیه ای 90 روزه در مقایسه با پکیج های ورودی گوگل 200 ثانیه ای 30 روزه دارای 45 درصد تخفیف می باشند .

 

کاربران گرامی می توانند با کد تخفیف زیر از این تخفیف ویژه بهرمند گردند :

کد تخفیف: 1aban15

تاریخ شروع طرح تخفیفی 98/08/01

تاریخ اتمام 98/08/15

این طرح از تاریخ شروع به مدت 15 روز برای کلیه کاربران گرامی فعال می باشد .