اختلالات اخیر اینترنت کشور و قطعی آن تاثیری بر روی سفارشات شیک رنک ندارد/طرح تخفیف 50 درصدی حامی فعال شد.
سفارش و خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

سفارش خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

جستجو به جستجو رقیب را پایین بکشید و کلیک به کلیک گوگل را تسخیر کنید،در سرویس های جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل★و ↓کاهش CTR رقبا مجموعه شیک رنک با افزایش چند برابری Impression (جستجو) فاقد Total Click (کلیک) برای نتایج سایت های رقیب موجود در صفحه برتر➊ گوگل به شدت با کاهش CTR و افت جایگاه روبرو خواهند شد و با افزایش کلیک و ارتقا ctr بر روی نتایج سایت میزبان سرویس در گوگل شاهد ارتقا جایگاه ↑ و نوعی سیگنال مثبت در دید گوگل نسبت به سایت رقبا خواهد بود این فرایند به معنی پسندیدن و تعامل مثبت کاربران ☻ با سایت میزبان و عدم تعامل ☹ سایت های رقیب است که گوگل رتبه بندی بعدی خود را بر این اساس بروز می کند . عدم کلیک پس از جستجو = ↓کاهش CTR↓ مثلا سایتی در جایگاه بالای گوگل است اما کاربران زیادی پس جستجو بر روی آن کلیک نکنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت رقیب شما در مقایسه با جایگاه سایت شما کاهش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت رقیب کاسته و سایت شما را بهبود می دهد. نکات کلیدی :1-تعداد جستجو و کلیک بین کلمات کلیدی تقسیم میگردد. 2- با تعیین CTR نرخ کلیک مطابق با انتخاب شما کاهش خواهد داشت. 3-هر 1K برابر است با 1000 4- راهنمای عمومی: *بهتر است برای کلمات کلیدی بدون جستجو و یا کم رقابت از نرخ کلیک و ctr کمتر برای افزایش بازدهی تعیین نمایید و در بلند مدت مقدار کلیک و نرخ ctr را افزایش دهید.جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

224,500تومان ماهانه

2K جستجو رقابتی و 100 کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 100 کلیک (Total Clicks)
2K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
1,500 کلیک دریافتی میانگین ماهانه
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 15 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

899,000تومان ماهانه

4K جستجو رقابتی و 250 کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 250 کلیک (Total Clicks)
4K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
7,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

1,799,000تومان ماهانه

8K جستجو رقابتی و 500 کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 500 کلیک (Total Clicks)
8K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
15,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 3 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

3,499,000تومان ماهانه

16K جستجو رقابتی و 1K کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 1K کلیک (Total Clicks)
16K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
30,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 4 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

6,899,000تومان ماهانه

32K جستجو رقابتی و 2K کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 2K کلیک (Total Clicks)
32K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
60,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

13,699,000تومان ماهانه

64K جستجو رقابتی و 4K کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 4K کلیک (Total Clicks)
64K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
120,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

ویژگی و قابلیت بسته های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

کسب کار مجازی شما در فضای کاری، 100% رقیب دارد. با افزایش اصولی ctr و ارتقا جایگاه خود را در گوگل به راحتی می‌ توان، ظرفیت رقبا را به خود اختصاص داد.

قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و الکسا

قابلیت انتخاب دستگاه جستجو کنندگان

قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در صفحات سایت

قابلیت جستجو بازگشتی + جستجو 2 مرتبه از سایت

کلیک های ارگانیک و 100 درصد طبیعی و کاملا امن بدون ریسک منفی برای سایت

تعداد کلیک غیر ثابت و بصورت چرخشی کاهش و افزایش خواهد داشت

قابلیت انتخاب نرخ CTR

جستجو و کلیک با آی پی های ایرانی


راهبرد و مزایای سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل جدید

خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک ⭐مناسب ارتقا فوری کلمات کلیدی پررقابت و شدید⭐


سوالات متداول

 • زمان فعالسازی بسته های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چقدر است؟

  • ✔️

   تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل را فعال و تحویل دهیم . حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

 • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چگونه است ؟

  • ✔️

   در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل بطور خودکار صادر می گردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

 • آیا خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل را پیشنهاد می کنید ؟

  • ✔️

   بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود پس اتمام طراحی و بهینه سازی داخلی قالب سایت به سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل احتیاج مبرم خواهید داشت.

 • اطلاعات سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  👦 نام سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  💲 قیمت جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل حداکثر قیمت تا 13,699,000تومان
  💎 ویژگی های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل مشاهده
  آخرین بروز رسانی 2022-07-24 14:18:06
  پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
  شناسه سرویس 19
  لینک سفارش https://chicrank.ir/cart.php?gid=19
  تصویر سفارش جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک
  برچسب ها خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  سفارش جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک


  لوگو شیک رنک
  تماس با مادرباره ماهمکاری با ماشرایط خدماتRSSنقشه سایت

  سامانه شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع جهت بهبود و توسعه کسب کارهای مجازی بصورت چشمگیری در سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.


  درباره شیک رنک:
  ☜این سامانه با بالاترین سطح کیفیت سرویس ها مطابق جدید ترین الگوریتم های Google در حوزه "ارتقا و توسعه کسب کارهای مجازی" از جمله ارتقا رتبه سایت - افزایش جایگاه سایت در گوگل جهت توسعه و ارتقا آنها فعالیت دارد .
  با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 سال تجربه مفید در زمینه توسعه کسب کارهای مجازی به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .


  دنبال کردن کانال تلگرام دنبال کردن کانال سروش پلاس دنبال کردن کانال ایتا دنبال کردن کانال چتزی دنبال کردن کانال آیگپ دنبال کردن کانال بله دنبال کردن کانال گپ
  نقشه سایت

  تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت متعلق به شیک رنک است.