سفارش و خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

جستجو به جستجو رقیب را پایین بکشید و کلیک به کلیک گوگل را تسخیر کنید،در سرویس های جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل★و ↓کاهش CTR رقبا مجموعه شیک رنک با افزایش چند برابری Impression (جستجو) فاقد Total Click (کلیک) برای نتایج سایت های رقیب موجود در صفحه برتر➊ گوگل به شدت با کاهش CTR و افت جایگاه روبرو خواهند شد و با افزایش کلیک و ارتقا ctr بر روی نتایج سایت میزبان سرویس در گوگل شاهد ارتقا جایگاه ↑ و نوعی سیگنال مثبت در دید گوگل نسبت به سایت رقبا خواهد بود این فرایند به معنی پسندیدن و تعامل مثبت کاربران ☻ با سایت میزبان و عدم تعامل ☹ سایت های رقیب است که گوگل رتبه بندی بعدی خود را بر این اساس بروز می کند . عدم کلیک پس از جستجو = ↓کاهش CTR↓ مثلا سایتی در جایگاه بالای گوگل است اما کاربران زیادی پس جستجو بر روی آن کلیک نکنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت رقیب شما در مقایسه با جایگاه سایت شما کاهش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت رقیب کاسته و سایت شما را بهبود می دهد. نکات کلیدی :1-تعداد جستجو و کلیک بین کلمات کلیدی تقسیم میگردد. 2- با تعیین CTR نرخ کلیک مطابق با انتخاب شما کاهش خواهد داشت. 3-هر 1K برابر است با 1000 4- راهنمای عمومی: *بهتر است برای کلمات کلیدی بدون جستجو و یا کم رقابت از نرخ کلیک و ctr کمتر برای افزایش بازدهی تعیین نمایید و در بلند مدت مقدار کلیک و نرخ ctr را افزایش دهید.جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

224,500تومان ماهانه

2K جستجو رقابتی و 100 کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 100 کلیک (Total Clicks)
2K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
1,500 کلیک دریافتی میانگین ماهانه
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 15 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

899,000تومان ماهانه

4K جستجو رقابتی و 250 کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 250 کلیک (Total Clicks)
4K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
7,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

1,799,000تومان ماهانه

8K جستجو رقابتی و 500 کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 500 کلیک (Total Clicks)
8K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
15,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 3 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

3,499,000تومان ماهانه

16K جستجو رقابتی و 1K کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 1K کلیک (Total Clicks)
16K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
30,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 4 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

6,899,000تومان ماهانه

32K جستجو رقابتی و 2K کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 2K کلیک (Total Clicks)
32K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
60,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا
جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

13,699,000تومان ماهانه

64K جستجو رقابتی و 4K کلیک روزانه ارگانیک گوگل

کلیک روزانه 4K کلیک (Total Clicks)
64K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
120,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

ویژگی و قابلیت بسته های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

کسب کار مجازی شما در فضای کاری، 100% رقیب دارد. با افزایش اصولی ctr و ارتقا جایگاه خود را در گوگل به راحتی می‌ توان، ظرفیت رقبا را به خود اختصاص داد.

قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و الکسا

قابلیت انتخاب دستگاه جستجو کنندگان

قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در صفحات سایت

قابلیت جستجو بازگشتی + جستجو 2 مرتبه از سایت

کلیک های ارگانیک و 100 درصد طبیعی و کاملا امن بدون ریسک منفی برای سایت

تعداد کلیک غیر ثابت و بصورت چرخشی کاهش و افزایش خواهد داشت

قابلیت انتخاب نرخ CTR

جستجو و کلیک با آی پی های ایرانی


راهبرد و مزایای سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک ⭐مناسب ارتقا فوری کلمات کلیدی پررقابت و شدید⭐


سوالات متداول:

 • زمان فعالسازی بسته های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چقدر است؟

  • تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل را فعال و تحویل دهیم . حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

 • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چگونه است ؟

   در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل بطور خودکار صادر می گردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

 • جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

  • در سرویس های خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک ⭐مناسب ارتقا فوری کلمات کلیدی پررقابت و شدید⭐ + جستجو به جستجو رقیب را پایین بکشید و کلیک به کلیک گوگل را تسخیر کنید،در سرویس های جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل★و ↓کاهش CTR رقبا مجموعه شیک رنک با افزایش چند برابری Impression (جستجو) فاقد Total Click (کلیک) برای نتایج سایت های رقیب موجود در صفحه برتر➊ گوگل به شدت با کاهش CTR و افت جایگاه روبرو خواهند شد و با افزایش کلیک و ارتقا ctr بر روی نتایج سایت میزبان سرویس در گوگل شاهد ارتقا جایگاه ↑ و نوعی سیگنال مثبت در دید گوگل نسبت به سایت رقبا خواهد بود این فرایند به معنی پسندیدن و تعامل مثبت کاربران ☻ با سایت میزبان و عدم تعامل ☹ سایت های رقیب است که گوگل رتبه بندی بعدی خود را بر این اساس بروز می کند . عدم کلیک پس از جستجو = ↓کاهش CTR↓ مثلا سایتی در جایگاه بالای گوگل است اما کاربران زیادی پس جستجو بر روی آن کلیک نکنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت رقیب شما در مقایسه با جایگاه سایت شما کاهش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت رقیب کاسته و سایت شما را بهبود می دهد. نکات کلیدی :1-تعداد جستجو و کلیک بین کلمات کلیدی تقسیم میگردد. 2- با تعیین CTR نرخ کلیک مطابق با انتخاب شما کاهش خواهد داشت. 3-هر 1K برابر است با 1000 4- راهنمای عمومی: *بهتر است برای کلمات کلیدی بدون جستجو و یا کم رقابت از نرخ کلیک و ctr کمتر برای افزایش بازدهی تعیین نمایید و در بلند مدت مقدار کلیک و نرخ ctr را افزایش دهید.

 • آیا خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل را پیشنهاد می کنید ؟

  • بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود پس اتمام طراحی و بهینه سازی داخلی قالب سایت به سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل احتیاج مبرم خواهید داشت.

 • اطلاعات سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  👦 نام سرویس جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  💲 قیمت جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل حداکثر قیمت تا 13,699,000تومان
  💎 ویژگی های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل مشاهده
  آخرین بروز رسانی 2022-05-17 22:30:27
  پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
  شناسه سرویس 19
  لینک سفارش https://chicrank.ir/cart.php?gid=19
  برچسب ها خرید جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  سفارش جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل
  جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل شیک رنک

  دیدگاه خود را ثبت نمایید...


  لوگو شیک رنک

  سامانه شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع جهت بهبود و توسعه کسب کارهای مجازی بصورت چشمگیری در سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.


  ☜این سامانه با بالاترین سطح کیفیت سرویس ها مطابق جدید ترین الگوریتم های Google در حوزه "ارتقا و توسعه کسب کارهای مجازی" از جمله ارتقا رتبه سایت - افزایش جایگاه سایت در گوگل جهت توسعه و ارتقا آنها فعالیت دارد .
  با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 سال تجربه مفید در زمینه توسعه کسب کارهای مجازی به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .


  تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت متعلق به شیک رنک است.