بهبود سئو با خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) شیک رنکسرویس‌های افزایش جستجو و کلیک گوگل به شما کمک می‌کنند تا برند خود را در موتور جستجوی گوگل ترند کنید و به واسطه آن، ترافیک ارگانیک و کلیک‌های بیشتری به وب‌سایت خود جذب کنید. نحوه عملکرد این سرویس‌ها: جستجو: با استفاده از این سرویس‌ها، کلمات کلیدی مرتبط با برند شما به همراه نام برندتان در گوگل ترند می‌شوند. این کار باعث می‌شود تا کاربران هنگام جستجوی این کلمات کلیدی، نام برند شما را نیز در نتایج جستجو ببینند. کلیک: با افزایش تعداد جستجو برای کلمات کلیدی برندتان، احتمال کلیک کاربران بر روی نتایج مرتبط با برند شما نیز افزایش می‌یابد. ترند شدن: با افزایش تعداد کلیک‌ها، برند شما در گوگل ترند خواهد شد و به عنوان یک برند محبوب و شناخته شده به کاربران معرفی می‌شود. افزایش CTR: افزایش کلیک‌ها به نرخ کلیک (CTR) شما در گوگل نیز کمک می‌کند. CTR بالا نشان‌دهنده جذابیت و مرتبط بودن محتوای شما برای کاربران است و در نتیجه، رتبه شما در نتایج جستجو ارتقا خواهد یافت. ارتقا جایگاه کلمات کلیدی: در بلندمدت، با افزایش CTR و ترند شدن برندتان، جایگاه کلمات کلیدی اصلی شما در نتایج جستجو ارتقا خواهد یافت. نکات کلیدی : 1- در تمامی بسته ها بصورت پیشفرض نوع دستگاه بازدید کنندگان (دسکتاپ) و نوع آی پی بازدید کنندگان (ایرانی) می باشد .2- در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع IP بازدید کنندگان (ایرانی - خارجی - هر دو) را دارد. 4-در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان (موبایل - دسکتاپ - هر دو) را دارد 4- در سرویس فوق کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ شیک رنک" یا "ترندینگ شیک رنک"

بسته 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (10 روزه)

شروع از
292,500تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (10 روزه)

شروع از
581,250تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (10 روزه)

شروع از
870,000تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (20 روزه)

شروع از
1,740,000تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
3,037,500تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
4,365,000تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
8,730,000تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (10 روزه)

شروع از
435,000تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (10 روزه)

شروع از
870,000تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (10 روزه)

شروع از
1,305,000تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (20 روزه)

شروع از
3,480,000تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 6,000 جستجو و 600 کلیک گوگل ترندینگ روزانه (20 روزه)

شروع از
5,220,000تومان
ماهانه

6,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
600 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
120,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
10,440,000تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
13,050,000تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
26,100,000تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶


خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

سفارش خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

سفارش و افزایش جستجوها و کلیک های گوگل با نام برند و ترند - میانگین CTR افزایش تا 10% - افزایش بازدید سایت و کلیک های ارگانیک - ترند عبارات با نام برند در گوگل SERP - بهبود فوق العاده جایگاه متوسط ​​- کاهش و بهبود تدریجی ایرانی و رتبه جهانی الکسا - کاهش تدریجی نرخ پرش و بهبود نرخ پرش - جستجوی گوگل فقط دسکتاپ با بازدیدکنندگان خارجی و ایرانی - کلمه کلیدی همراه با نام تجاری کلمات کلیدی میزبان در گوگل ترند می شود و وارد لیست جستجوی ترین پیشنهادات گوگل می شود. ، علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات محبوب گوگل


چرا خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) ؟
سفارش خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
  ظرفیت برندینگ که در ذهن مخاطب شکل گرفته و منجر به اعتمادسازی می‌شود.
  اگر می‌خواهید برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود،کلیک گوگل ترندینگ از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید.
  بسته های ترندینگ بدون ریسک و مناسب عموم وب سایت ها
  قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا
  قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از سایت
  قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در سایت
  قابلیت انتخاب دستگاه بازدید کنندگان ( موبایل یا دسکتاپ یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  قابلیت انتخاب آی پی بازدید کنندگان ( ایرانی یا خارجی یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  ++ badge packages are special
مشخصات محصول
🔥 نام سرویس خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
💲 قیمت حداکثر قیمت تا 26,100,000تومان
💎 ویژگی ها مشاهده
💚 پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
💽 شناسه سرویس 10
🔗 لینک سفارش https://chicrank.ir/store/brand-trending-clicks
🔗 لینک کوتاه سفارش https://chicrank.ir/cart.php?gid=10
🕑 تاریخ ایجاد 2020-11-18 15:30:06
📅 تاریخ بروز رسانی 2024-03-23 11:40:03
🔗 برچسب ها بهترین روش برای خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) شیک رنک
افزایش رتبه با خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
بهترین روش برای خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند),قیمت خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند),سئو با خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)