بهبود سئو با خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)

خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس) شیک رنککلیک های ارگانیک و ورودی های گوگل، دو رکن اساسی در دنیای سئو و ارتقای رتبه سایت هستند. این دو فاکتور، نشان دهنده جذابیت محتوا، اعتبار سایت و تناسب آن با نیاز کاربران می‌باشند. مجموعه شیک رنک با ارائه بسته های کلیک گوگل و ورودی گوگل، شما را در مسیر رسیدن به رتبه ای که لیاقتش را دارید، یاری می رساند! با استفاده از بسته‌های کلیک گوگل استاندارد و پلاس شیک رنک، می‌توانید با نرخ کلیک مناسب (9 تا 15 درصد CTR) بر روی لینک سایت خود، برای کلمات کلیدی خود در گوگل رتبه بهتری کسب کنید. این سرویس باعث افزایش نرخ کلیک در سرچ کنسول و افزایش رتبه سایت شما در نتایج گوگل به صورت طبیعی، ارگانیک و واقعی خواهد بود. با افزایش نرخ کلیک گوگل، کاربران بیشتری به سایت شما وارد شده و این واکنش مثبت کاربران، سایت شما را در نظر الگوریتم‌های جستجوی گوگل قرار می‌دهد. با این حال، در صورتی که نرخ جستجو و عدم کلیک سایت شما در نتایج گوگل ضعیف باشد، با کاهش نرخ کلیک و پایین آمدن CTR، رتبه سایت شما هم کاهش پیدا خواهد کرد. اما شما می‌توانید با استفاده از سرویس های کلیک ارگانیک گوگل ویژه و ارزان مجموعه شیک رنک، نرخ کلیک مناسبی برای لینک سایت خود در گوگل تجربه کنید. در این سرویس، Dwell Time و زمان ماندگاری بازدید کننده از لحظه جستجو و کلیک تا لحظه خروج از سایت، حداقل ۳۰ ثانیه و حداکثر ۱۵۰ ثانیه قابل انتخاب است. با این کار، رتبه سایت شما در نتایج گوگل به صورت طبیعی و بدون ریسک، بهبود خواهد یافت. نکته: در بسته های پلاس با یک تیر دو نشان را بزنید چون علاوه بر کلیک ارگانیک گوگل، ورودی گوگل در بسته ها گنجانده شده است.

بسته استاندارد 100 کلیک گوگل روزانه

شروع از
450,000تومان
ماهانه

100 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
3,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
90,000 مجموع جستجو دریافتی
3,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 200 کلیک گوگل روزانه

شروع از
900,000تومان
ماهانه

200 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
2,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
60,000 مجموع جستجو دریافتی
6,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 300 کلیک گوگل روزانه

شروع از
1,350,000تومان
ماهانه

300 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
3,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
90,000 مجموع جستجو دریافتی
9,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته پلاس 100 کلیک و 100 ورودی گوگل روزانه

شروع از
900,000تومان
ماهانه

100 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
1,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
100 ورودی گوگل روزانه
30,000 مجموع جستجو دریافتی
3,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
3,000 مجموع ورودی گوگل دریافتی
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته پلاس 200 کلیک و 200 ورودی گوگل روزانه

شروع از
1,800,000تومان
ماهانه

200 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
2,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
200 ورودی گوگل روزانه
60,000 مجموع جستجو دریافتی
6,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
6,000 مجموع ورودی گوگل دریافتی
2 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته پلاس 300 کلیک و 300 ورودی گوگل روزانه

شروع از
2,700,000تومان
ماهانه

300 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
3,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
300 ورودی گوگل روزانه
90,000 مجموع جستجو دریافتی
9,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
9,000 مجموع ورودی گوگل دریافتی
3 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 500 کلیک گوگل روزانه

شروع از
2,250,000تومان
ماهانه

500 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
5,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
150,000 مجموع جستجو دریافتی
15,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 700 کلیک گوگل روزانه

شروع از
3,150,000تومان
ماهانه

700 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
7,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
210,000 مجموع جستجو دریافتی
21,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
1 سایت و 7 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 1,000 کلیک گوگل روزانه

شروع از
4,500,000تومان
ماهانه

1,000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
10,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
300,000 مجموع جستجو دریافتی
30,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته پلاس 500 کلیک و 500 ورودی گوگل روزانه

شروع از
4,500,000تومان
ماهانه

500 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
5,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
500 ورودی گوگل روزانه
150,000 مجموع جستجو دریافتی
15,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
15,000 مجموع ورودی گوگل دریافتی
5 سایت و 5 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته پلاس 700 کلیک و 700 ورودی گوگل روزانه

شروع از
6,300,000تومان
ماهانه

700 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
7,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
700 ورودی گوگل روزانه
210,000 مجموع جستجو دریافتی
21,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
21,000 مجموع ورودی گوگل دریافتی
7 سایت و 7 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته پلاس 1,000 کلیک و 1,000 ورودی گوگل روزانه

شروع از
9,000,000تومان
ماهانه

1,000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
10,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
1,000 ورودی گوگل روزانه
300,000 مجموع جستجو دریافتی
30,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
30,000 مجموع ورودی گوگل دریافتی
10 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 800 کلیک گوگل روزانه (20 روزه)

شروع از
2,480,000تومان

800 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
8,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
160,000 مجموع جستجو دریافتی
16,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته استاندارد 1000 کلیک گوگل روزانه (20 روزه)

شروع از
3,100,000تومان

1000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
10,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
200,000 مجموع جستجو دریافتی
20,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 5 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته استاندارد 1200 کلیک گوگل روزانه (20 روزه)

شروع از
3,720,000تومان

1,200 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
12,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
240,000 مجموع جستجو دریافتی
24,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته استاندارد 1600 کلیک گوگل روزانه

شروع از
7,200,000تومان
ماهانه

1,600 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
16,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
480,000 مجموع جستجو دریافتی
48,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 2,000 کلیک گوگل روزانه

شروع از
9,000,000تومان
ماهانه

2,000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
20,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
600,000 مجموع جستجو دریافتی
60,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته استاندارد 4,000 کلیک گوگل روزانه

شروع از
18,000,000تومان
ماهانه

4,000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
40,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
1,200,000 مجموع جستجو دریافتی
120,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶


خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)

سفارش خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)

بسته‌های کلیک گوگل: نرخ کلیک استاندار (9 تا 15 درصد CTR)؛ با کلیک‌های هدفمند و واقعی، رتبه سایت خود را در گوگل ارتقا دهید. افزایش نرخ کلیک در سرچ کنسول؛ شاهد افزایش ترافیک ارگانیک و بهبود رتبه سایت خود باشید. بهبود رتبه سایت به صورت طبیعی و ارگانیک؛ بدون ریسک و با روشی اصولی، جایگاه خود را در نتایج گوگل ارتقا دهید. Dwell Time و زمان ماندگاری قابل انتخاب؛ از 30 ثانیه تا 150 ثانیه، زمان ماندگاری کاربران در سایت خود را تعیین کنید. مزایای کلیک‌های ارگانیک: نشان‌دهنده جذابیت محتوا؛ محتوای مفید و مرتبط، کاربران را به کلیک و بازدید از سایت شما ترغیب می‌کند. افزایش ترافیک؛ با افزایش کلیک، ترافیک ورودی به سایت شما و فرصت‌های تبدیل و فروش نیز افزایش می‌یابد. بهبود رتبه در جستجو؛ CTR بالا، نشان‌دهنده محبوبیت محتوا و عاملی برای ارتقای رتبه سایت در نتایج جستجو است. بسته‌های ورودی گوگل: تایید اعتبار سایت؛ گوگل سایت شما را به عنوان منبعی معتبر و قابل اعتماد شناسایی می‌کند. بهبود تجربه کاربر؛ با ارائه محتوای متناسب با نیاز کاربران، تجربه کاربری خود را ارتقا دهید. بسته‌های پلاس: یک تیر و دو نشان؛ با انتخاب این بسته‌ها، علاوه بر کلیک ارگانیک، از مزایای ورودی گوگل نیز بهره‌مند شوید. شیک رنک، همراه شما در مسیر موفقیت؛ با استفاده از خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس) و خدمات تخصصی شیک رنک، به رتبه‌ای که در گوگل لیاقتش را دارید برسید.


چرا خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس) ؟
سفارش خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)
  درصد نرخ جستجو Impressions 100% - درصد نرخ کلیک Total Clicks 9&15%
  افزایش جایگاه در گوگل نوعی سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت است.
  قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا
  قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از صفحات سایت
  امکان انتخاب پلتفرم بازدید کنندگان موبایل یا کامپیوتر یا هر دو
  امکان انتخاب تایم بازدید کنندگان از 30 ثانیه تا 150 ثانیه
  بسته های کلیک ارگانیک گوگل با نرخ کلیک 5الی10 درصد CTR بدون ریسک مناسب عموم وب سایت ها
  امکان استفاده مستمر و دائم بصورت طولانی مدت از سرویس ها بدون هیچگونه ریسک
  بسته های پلاس شامل ورودی از گوگل می باشد
  افزایش اعتبار سایت: ورودی‌های گوگل در بسته های پلاس نشان‌ دهنده اعتماد کاربران به سایت شما هستند.
  بهبود رتبه در گوگل: CTR یکی از فاکتورهای مهم در رتبه‌بندی گوگل است. با افزایش CTR، رتبه شما در نتایج جستجو نیز ارتقا خواهد یافت.
  افزایش ترافیک ارگانیک: با افزایش ورودی گوگل، ترافیک ارگانیک سایت شما نیز افزایش می‌یابد. ترافیک ارگانیک به ترافیکی گفته می‌شود که از طریق موتورهای جستجو و بدون نیاز به تبلیغات پولی به سایت شما هدایت می‌شود.
مشخصات محصول
🔥 نام سرویس خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)
💲 قیمت حداکثر قیمت تا 18,000,000تومان
💎 ویژگی ها مشاهده
💚 پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
💽 شناسه سرویس 25
🔗 لینک سفارش https://chicrank.ir/store/boost-clicks-google
🔗 لینک کوتاه سفارش https://chicrank.ir/cart.php?gid=25
🕑 تاریخ ایجاد 2021-06-12 06:03:35
📅 تاریخ بروز رسانی 2024-03-23 11:40:03
🔗 برچسب ها بهترین روش برای خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)
خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس) شیک رنک
افزایش رتبه با خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)
بهترین روش برای خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس),قیمت خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس),سئو با خرید کلیک و ورودی گوگل (استاندارد-پلاس)