سفارش و خرید کلیک و ورودی گوگل اقتصادی

با بسته های ورودی و کلیک گوگل اقتصادی شیک رنک کلیک به کلیک در گوگل رتبه بگیرید. به کمک سرویس کلیک گوگل ارگانیک و با افزایش نرخ کلیک گوگل بر روی لینک سایت در نتایج گوگل توسط الگوریتم رنک برین گوگل جایگاه و رتبه سایت خود را بصورت کاملا ارگانیک و کاملا طبیعی افزایش دهید. اگر سایتی در جایگاه پایین گوگل باشد اما تعداد کاربران زیادی بر روی آن لینک در گوگل کلیک کنند در واقع نرخ کلیک و سی تی آر سایت در مقایسه با جایگاه قبلی افزایش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم های خود در رتبه بندی جدید خود لحاظ می کند در این سرویس شاهد افزایش نرخ کلیک در سرچ کنسول و افزایش رتبه سایت بصورت کاملا طبیعی و واقعی و ارگانیک جهت ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل خواهید بود افزایش نرخ کلیک گوگل نشان دهنده تعامل و پسندیده شدن سایت توسط کاربران در گوگل خواهد بود این واکنش مثبت کاربران نسبت به سایت را گوگل رصد و براحتی شناسایی و رتبه بندی می کند . اما در صورتی که نرخ جستجو و عدم کلیک سایتی در نتایج گوگل ضعیف باشد با کاهش نرخ کلیک و کاهش سی تی آر روبرو خواهد بود که در نتیجه رتبه بندی خوبی در ردیف آغازین و گوگل کسب نخواهد کرد . هم اکنون شما می توانید با سرویس های ✪ کلیک ارگانیک گوگل اقتصادی و ارزان ✪ مجموعه شیک رنک تاثیر قابل‌ توجهی در بهبود جایگاه و رتبه کلمات کلیدی کسب‌ و کار و سایت تان در نتایج گوگل بصورت طبیعی و بدون ریسک تجربه کنید .در این سرویس Dwell Time و زمان ماندگاری هر بازدید کننده از لحظه جستجو و کلیک تا لحظه خروج از سایت حداقل 30 ثانیه می باشد .کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

26,250تومان

بسته ویژه 15 کلیک و ورودی گوگل ایرانی با سایر مشخصات دلخواه

15 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
300 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
تایم هر بازدید: 30 ثانیه
7 روز + مدت قابل اضافه
1 عبارت + تعداد عبارت کلیدی قابل اضافه
انتخاب پلتفرم موبایل یا کامپیوتر
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

37,000تومان

بسته ویژه 25 کلیک و ورودی گوگل ایرانی با سایر مشخصات دلخواه

25 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
500 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
تایم هر بازدید: 30 ثانیه
7 روز + مدت قابل اضافه
1 عبارت + تعداد عبارت کلیدی قابل اضافه
انتخاب پلتفرم موبایل یا کامپیوتر
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

52,500تومان

بسته ویژه 50 کلیک و ورودی گوگل ایرانی با سایر مشخصات دلخواه

50 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
1000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
تایم هر بازدید: 30 ثانیه
7 روز + مدت قابل اضافه
1 عبارت + تعداد عبارت کلیدی قابل اضافه
انتخاب پلتفرم موبایل یا کامپیوتر
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

100,000تومان

بسته 100 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

100 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
2,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
20,000 مجموع جستجو دریافتی
1,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

200,000تومان

بسته 200 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

200 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
4,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
40,000 مجموع جستجو دریافتی
2,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

300,000تومان

بسته 300 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

300 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
6,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
60,000 مجموع جستجو دریافتی
3,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

800,000تومان

بسته 400 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

400 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
8,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
160,000 مجموع جستجو دریافتی
8,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

1,000,000تومان

بسته 500 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

500 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
10,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
200,000 مجموع جستجو دریافتی
10,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 5 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

1,200,000تومان

بسته 600 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

600 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
12,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
240,000 مجموع جستجو دریافتی
12,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

2,400,000تومان ماهانه

بسته 800 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

800 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
16,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
480,000 مجموع جستجو دریافتی
24,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

3,000,000تومان ماهانه

بسته 1,000 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

1,000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
20,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
600,000 مجموع جستجو دریافتی
30,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا
کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

6,000,000تومان ماهانه

بسته 2,000 کلیک و ورودی گوگل ایرانی روزانه

2,000 کلیک گوگل روزانه (Total Clicks)
40,000 جستجو گوگل روزانه (Impressions)
1,200,000 مجموع جستجو دریافتی
60,000 مجموع کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
تایم هر بازدید 30 ثانیه
افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش بازدید و کلیک گوگل بصورت ارگانیک و طبیعی
کسب جایگاه برتر در گوگل
ارتقا تدریجی رنک الکسا
افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و الکسا

ویژگی و قابلیت بسته های کلیک و ورودی گوگل اقتصادی

درصد نرخ جستجو Impressions 100% - درصد نرخ کلیک Total Clicks 5&10%

بسته های کلیک معمولی بدون ریسک مناسب عموم وب سایت ها

افزایش جایگاه در گوگل نوعی سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت است.

قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا

قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از صفحات سایت

امکان انتخاب پلتفرم بازدید کنندگان موبایل یا کامپیوتر


راهبرد و مزایای سرویس کلیک و ورودی گوگل اقتصادی

خرید کلیک و ورودی گوگل اقتصادی ورودی گوگلی سرچ و کلیک در گوگل با IP ایرانی - ارتقا CTR تا سقف 5&10 درصد - چند برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت - ارتقا Average position - کاهش و بهبود تدریجی رنک الکسا ایران و جهانی - کاهش تدریجی نرخ پرش و بهبود بانس ریت - جستجو و کلیک گوگل در دسکتاپ یا موبایل با بازدید ایرانی ⭐بهبود جایگاه کلمات کلیدی و مناسب ارتقا تدریجی تمام عبارات کلیدی ایندکس شده ⭐


سوالات متداول:

 • زمان فعالسازی بسته های کلیک و ورودی گوگل اقتصادی چقدر است؟

  • تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن کلیک و ورودی گوگل اقتصادی را فعال و تحویل دهیم . حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

 • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس کلیک و ورودی گوگل اقتصادی چگونه است ؟

   در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس کلیک و ورودی گوگل اقتصادی بطور خودکار صادر می گردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

 • کلیک و ورودی گوگل اقتصادی چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

  • در سرویس های ورودی گوگلی سرچ و کلیک در گوگل با IP ایرانی - ارتقا CTR تا سقف 5&10 درصد - چند برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت - ارتقا Average position - کاهش و بهبود تدریجی رنک الکسا ایران و جهانی - کاهش تدریجی نرخ پرش و بهبود بانس ریت - جستجو و کلیک گوگل در دسکتاپ یا موبایل با بازدید ایرانی ⭐بهبود جایگاه کلمات کلیدی و مناسب ارتقا تدریجی تمام عبارات کلیدی ایندکس شده ⭐ + با بسته های ورودی و کلیک گوگل اقتصادی شیک رنک کلیک به کلیک در گوگل رتبه بگیرید. به کمک سرویس کلیک گوگل ارگانیک و با افزایش نرخ کلیک گوگل بر روی لینک سایت در نتایج گوگل توسط الگوریتم رنک برین گوگل جایگاه و رتبه سایت خود را بصورت کاملا ارگانیک و کاملا طبیعی افزایش دهید. اگر سایتی در جایگاه پایین گوگل باشد اما تعداد کاربران زیادی بر روی آن لینک در گوگل کلیک کنند در واقع نرخ کلیک و سی تی آر سایت در مقایسه با جایگاه قبلی افزایش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم های خود در رتبه بندی جدید خود لحاظ می کند در این سرویس شاهد افزایش نرخ کلیک در سرچ کنسول و افزایش رتبه سایت بصورت کاملا طبیعی و واقعی و ارگانیک جهت ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در نتایج گوگل خواهید بود افزایش نرخ کلیک گوگل نشان دهنده تعامل و پسندیده شدن سایت توسط کاربران در گوگل خواهد بود این واکنش مثبت کاربران نسبت به سایت را گوگل رصد و براحتی شناسایی و رتبه بندی می کند . اما در صورتی که نرخ جستجو و عدم کلیک سایتی در نتایج گوگل ضعیف باشد با کاهش نرخ کلیک و کاهش سی تی آر روبرو خواهد بود که در نتیجه رتبه بندی خوبی در ردیف آغازین و گوگل کسب نخواهد کرد . هم اکنون شما می توانید با سرویس های ✪ کلیک ارگانیک گوگل اقتصادی و ارزان ✪ مجموعه شیک رنک تاثیر قابل‌ توجهی در بهبود جایگاه و رتبه کلمات کلیدی کسب‌ و کار و سایت تان در نتایج گوگل بصورت طبیعی و بدون ریسک تجربه کنید .در این سرویس Dwell Time و زمان ماندگاری هر بازدید کننده از لحظه جستجو و کلیک تا لحظه خروج از سایت حداقل 30 ثانیه می باشد .

 • آیا خرید کلیک و ورودی گوگل اقتصادی را پیشنهاد می کنید ؟

  • بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود پس اتمام طراحی و بهینه سازی داخلی قالب سایت به سرویس کلیک و ورودی گوگل اقتصادی احتیاج مبرم خواهید داشت.

 • اطلاعات سرویس کلیک و ورودی گوگل اقتصادی
  👦 نام سرویس کلیک و ورودی گوگل اقتصادی
  💲 قیمت کلیک و ورودی گوگل اقتصادی حداکثر قیمت تا 6,000,000تومان
  💎 ویژگی های کلیک و ورودی گوگل اقتصادی مشاهده
  آخرین بروز رسانی 2022-02-13 10:25:27
  پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
  شناسه سرویس 25
  لینک سفارش https://chicrank.ir/cart.php?gid=25
  برچسب ها خرید کلیک و ورودی گوگل اقتصادی
  سفارش کلیک و ورودی گوگل اقتصادی
  کلیک و ورودی گوگل اقتصادی شیک رنک

  دیدگاه خود را ثبت نمایید...


  لوگو شیک رنک

  سامانه شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع جهت بهبود و توسعه کسب کارهای مجازی بصورت چشمگیری در سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.


  ☜این سامانه با بالاترین سطح کیفیت سرویس ها مطابق جدید ترین الگوریتم های Google در حوزه "ارتقا و توسعه کسب کارهای مجازی" از جمله ارتقا رتبه سایت - افزایش جایگاه سایت در گوگل جهت توسعه و ارتقا آنها فعالیت دارد .
  با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 سال تجربه مفید در زمینه توسعه کسب کارهای مجازی به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .


  تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت متعلق به شیک رنک است.