خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

در سرویس های افزایش جستجو گوگل و کلیک گوگل ترندینگ یا کلیک گوگل به همراه نام برند : هدف ابتدا جستجو سپس کلیک است یعنی با هر Impressions (جستجو و نمایش) کلید واژه به همراه نام برند کلید واژه های میزبان در گوگل ترند و به لیست پیشنهادات پر جستجو گوگل وارد خواهند شد علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات پرطرفدار گوگل SERP و با هر Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) شاهد افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR و در نتیجه به ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی در بلند مدت و ترند شدن کلمات کلیدی به همراه برند در Google خواهیم بود .نکات کلیدی : 1- در تمامی بسته ها بصورت پیشفرض نوع دستگاه بازدید کنندگان (دسکتاپ) و نوع آی پی بازدید کنندگان (ایرانی) می باشد .2- در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع IP بازدید کنندگان (ایرانی - خارجی - هر دو) را دارد. 4-در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان (موبایل - دسکتاپ - هر دو) را دارد 4- در سرویس فوق کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ شیک رنک" یا "ترندینگ شیک رنک"

بسته 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
195,000تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
387,500تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
580,000تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,160,000تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,025,000تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,910,000تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
5,820,000تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
290,000تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
580,000تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
870,000تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,745,000تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 6,000 جستجو و 600 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,620,000تومان
ماهانه

6,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
600 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
120,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
3,490,000تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
3,234,375تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
7,593,000تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶


خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

سفارش کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

سفارش و افزایش جستجوها و کلیک های گوگل با نام برند و ترند - میانگین CTR افزایش تا 10% - افزایش بازدید سایت و کلیک های ارگانیک - ترند عبارات با نام برند در گوگل SERP - بهبود فوق العاده جایگاه متوسط ​​- کاهش و بهبود تدریجی ایرانی و رتبه جهانی الکسا - کاهش تدریجی نرخ پرش و بهبود نرخ پرش - جستجوی گوگل فقط دسکتاپ با بازدیدکنندگان خارجی و ایرانی - کلمه کلیدی همراه با نام تجاری کلمات کلیدی میزبان در گوگل ترند می شود و وارد لیست جستجوی ترین پیشنهادات گوگل می شود. ، علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات محبوب گوگل


سفارش کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

سایر ویژگی ها کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

  • ظرفیت برندینگ که در ذهن مخاطب شکل گرفته و منجر به اعتمادسازی می‌شود.
  • اگر می‌خواهید برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود،کلیک گوگل ترندینگ از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید.
  • بسته های ترندینگ بدون ریسک و مناسب عموم وب سایت ها
  • قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا
  • قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از سایت
  • قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در سایت
  • قابلیت انتخاب دستگاه بازدید کنندگان ( موبایل یا دسکتاپ یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  • قابلیت انتخاب آی پی بازدید کنندگان ( ایرانی یا خارجی یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  • ++ badge packages are special